Borilačka načela

oslednjih godina, i to najviše pod uticajem kompjuterskih igrica i filmova koji se pretežno bave mitološkim pričama, mlađi ljudi, ali i svi ostali su sve više počeli da se okreću borilačkim veštinama. I ovaj trend je vrlo pozitivan zato što prvenstveno utiče na poboljšanje zdravlja, ali sa sobom nosi i mnoge druge važne dobrobiti.

Ako ste zainteresovani da uđete u borilački svet, ali vam ništa nije poznato, možda je najbolje da shvatite neka osnovna pravila. Postoje veštine koje su nastale pre jednog, dva ili dvadeset vekova. I ovo su tradicionalne odbrambene tehnike. Najpoznatije su one koje dolaze sa istoka kao što su tai boks, boks stil borbe u kojoj se koriste udarci i rukama i nogama, kali-eskrima, veština koja se zasniva na borbi palicama i noževima, zatim razne vrste borenja najčešće rukama kao što su karate ili aikido, i koje poseduju specifične tipove hvatova ili poluga, parterne borbe kao što je grčko-rimski stil rvanja, a koji je danas daleko popularniji u formi greplinga ili brazilske džiudžice, i mnoge druge veštine.

Pored ovih tradicionalnih, koji su karakteristični i po dodeli zvanja ili pojaseva, jasnoj hijararhiji i određenim ritualnim načinima počinjanja i okončavanja borbi, postoje i moderni sistemi borenja od kojih su dva najznačajnija u svetu ruska Sistema i izraelska Krav maga. Ova dva tipa obuke su takozvani integralni načini borenja koji u sebi sadrže najbitnija učenja drevnih veština i potpuno odbacuju hijerarhiju i ritualno utvrđen tok borbe. Od polaznika se očekuje da su spremni da se bore na bilo kom tipu terena, pod bilo kojim dnevnim i klimatskim uslovima i u bilo kojoj vrsti odeće, a najpogodnija je ona koja se nosi stalno, u „civilnim“ uslovima.

U toku integralnih obuka polaznici uče suštinske zahvate iz različitih veština, pa se tako poluge uče iz aikida, bacanja ili obaranja iz džuda, borba palicama iz eskrime, za borbu na tlu je zadužena brazilska džiudžica, a uz sve to se obrađuju i napadi i odbrane od noža, vatrenog oružja, davljenja i borbe priručnim oružjem. I naravno sve situacije se obrađuju u različitim sredinama kao što su prevozna sredstva, liftovi ili specifični tereni.

Ove dve vrste obuka, ruska i izraelska, koje poprilično liče jer je biomehanika tela ista za sve nas, u početku su bile rezervisane samo za specijalne jedinice vojske, međutim krajem prošlog veka pokazane su i civilima i sada stiču svetsku popularnost. One nisu samo praktične samo kao brza obuka za sopstvenu odbranu, ove veštine takođe uče i neke vojne principe procene prostora i raspoređivanja položaja što ume da bude vrlo značajno u slučaju da je više ljudi ili dece napadnuto istovremeno. U takvim situacijama osoba koja poznaje integralnu borilačku veštinu reagovaće kao pravi vojnik raspoređujući ostale ugrožene osobe na najpogodnije pozicije. I ova vrsta obrazovanja zato postaje vrlo korisna i za sve ostale članove zajednice.

Pored samog borenja, ova dva stila integralnih veština takođe uče i način disanja u situacijama povećanog psihičkog pritiska i osnove pružanja prve pomoći. I zato, ako još uvek niste, možete doći da pogledate kako izgleda obuka u toku treninga i odlučiti da li je to sport za vas. U svakom slučaju, borilačko obrazovanje uvek može da se pokaže korisnom veštinom i u mnogim drugim životnim situacijama.